Anslagstavlan


Välkomna till vår Medlemsträff kl 18 onsdagen den 30:e maj i Zetterstensk gården, Ord, Bild och Ton med Mona Sjöström


Ateljébesök

Monika Torehammar Välkomnar oss övriga Gillesmedlemmar på ateljébesök hos henne i Lisslö, Grovstanäs. Söndagen 17 juni, kl 15:00.

Kontakt: Anne Andersson, ann_helen2001@hotmail.com, tel 070-6023150


Välkomna på Vårutflykt i Gillets regi

Vi besöker Staffan Sandler på ”Albanus gård” Svartlöga onsdagen den 6 juni 2018 – nationaldagen

Vi åker med egna bilar (gärna samåkning) eller tar bussen från Norrtälje till Furusund. Därifrån tar vi oss med Vaxholmsbolagets båt till Svartlöga, för att besöka Staffan Sandlers och titta i hans ateljé. 

Medtag det ni vill äta och dricka under dagen!

Vi behöver få in en intresseanmälan snarast, dock senast söndagen den 3 juni, så att vi vet hur många som kommer med! Vaxholmsbolaget vill också veta antalet om vi blir många.

I denna intresseanmälan vill vi också veta vilka som kör bil till Furusund och tillbaka till Norrtälje för ev samåkning.

Och vilka som kör bil till och från Norrtälje – Furusund.

Anmälan till Marianne Hansson: 

mariannehansson19@gmail.com eller på tfn 070-511 98 39

Mer information har blivit skickad till alla medlemmar via e-post .