Anslagstavlan

Hej alla besökare!

Hösten är här. Vi fortsätter att presentera evenemang där våra medlemmar deltar.

Åke Nordberg har utställning på Galleri Ekman 19 november- 7 december, “Nära havet och lite mer”
bild se fliken “Evenemang”

Ann Temrell deltar vid utställning i Gamla Stan, affisch se fliken “Evenemang”

PA Larsson har låtit göra sitt namn klickbart för länk till egen hemsida, se fliken “medlemmar”

Vi hälsar två nya medlemmar välkomna, Rolf Arnheden poet och Regina Ponsell bildkonstnär.

Om ni vill ha ert namn i matrikeln klickbart för ytterligare presentation, så vänd er till webbansvarige Bengt Karlsson, kontaktuppgifter under fliken “Kontakta oss”.

Om någon vill ansöka till Roslagens konstnärsgille, ber vi er hämta ansökningsformuläret, finns under fliken “Kontakta oss”, och skicka till Carina Widlund, adress under samma flik.