Gillets historia


“Roslagens konstnärsgille vill samla skärgårdens diktare i ord, ton och bild till ett forum för konstutövare och kulturarbetare ’med hjärta och rot’ i kustbygden.”
Gillet vill vara en mötesplats för och ge stimulans åt konstnärlig och kulturell verksamhet på alla områden. Redan från starten, 1955, kom kulturvården in som en viktig punkt på programmet, och kulturfrämjande och miljöbevarande uppgifter diskuterades flitigt.
Vår samhälleliga tillvaro har gått in i en ny epok med snabb teknisk utveckling, IT, data, media, information osv,
vilket också sätter sin prägel på konst och kultur. Men även om tidsandan har förändrats, är målsättningen för Gillet dock densamma: att ”vara en sammanhållande länk mellan olika konstutövare i Roslagen” och att verka för en större medvetenhet om de konstnärliga värden som finns i Roslagens kulturområde.
Roslagen har flytande gränser. Konst och kultur känner som bekant inga skrankor och rytmen växlar som i musiken. Gilleskutan seglar troget vidare både i kända vatten och mot nya mål.